Abstrakte side 2

Havneatelier Løgstør

Sonja Hansen, Fjordgade 25, 9670 Løgstør. Tlf.:2164 1544 - mail: havneatelier@gmail.com


60x80 cm

80x100 cm


80x60 cm

80x60 cm


60x50 cm

70x90 cm

40x50 cm

50 x 40 cm

24x18 cm


50x40 cm

100x100 cm

50x60cm


30x40 cm

40*50 cm

60*80 cm

40x30 cm

50x50 cm

60x80 cm

80x100 cm

60x60 cm

80x60 cm

80x60cm

                 24x18 cm                                                 24x18cm

100x100 cm

60x80 cm

40x30 cm

60x50 cm

50x40 cm

40x50 cm

40x40 cm

40x40 cm

40x30 cm

40x30 cm

40x50 cm

50x40 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

40x30 cm

60x80 cm

60x60 cm

60x80cm

60x80 cm

60x80 cm

50x60 cm

50x40 cm

80x100 cm

100x120cm

60x80 cm

25x50cm

100x100 cm

100x100 cm

100x100 cm

25X50 cm

80x 100 cm

50x40 cm

50x40 cm

40x50 cm

80x60 cm

80X100 cm

80x60 cm

100x100 cm


70x35 cm

80x80 cm